TIÊU CHUẨN BÍCH DIN

TIÊU CHUẨN BÍCH DIN

DIN có nghĩa là gì?

DIN là viết tắt của "Deutsches Institut für Normung", có nghĩa là "Viện Tiêu chuẩn hóa Đức". Tiêu chuẩn DIN là kết quả được công bố của công trình DIN.DIN được thành lập vào ngày 18 tháng 5 năm 1917 với tên gọi "Normalienausschuss für den allgemeinen Maschinenbau" (đại khái là "Ủy ban tiêu chuẩn hóa về kỹ thuật cơ khí nói chung"). Kể từ đó, nó đã trải qua một số thay đổi về tên, cũng như các sản phẩm của nó - ban đầu, các tiêu chuẩn của Đức được gọi là "Deutsche Industrie-Normen", hay "Tiêu chuẩn công nghiệp Đức". Mãi đến những năm 1970, cái tên "DIN" mới trở thành biểu tượng chính thức cho tiêu chuẩn kỹ thuật ở Đức.

Trong khuôn khổ của bài viết - chúng tôi chỉ đưa ra tiêu chuẩn thông dụng cho thị trường hay dùng là chuẩn PN10 và PN16

có nhu cầu thông số các tiêu chuẩn khác của DIN vui lòng liên hệ

 

 

 

 

Sản phẩm khác